فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
 
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi
برخی از دوستان کتاب آموزش مکالمه و گرامر ترکی استانبولی به زبان انگلیسی درخواست کرده بودند که این کتاب برای این افراد مفید خواهد بود.

نام کتاب:  Teach Yourself Turkish         حجم فایل صوتی: 50 مگابایت  

حجم کتاب(پی‌دی‌اف): 29 مگابایت

دانلود کتاب با لینک مستقیم

دانلود فایل صوتی کتاب با لینک مستقیم:: موضوعات مرتبط: دانلود رایگان کتاب‌های ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: ترکی استانبولی, آموزش ترکی استانبولی, دانلود کتاب ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

درس دهم) حالت سوالی در زمان حال ساده ترکی استانبولی با افزودن «-mI» پس از پسوند «-yor» ساخته می‌شود. در واقع این حالت همان حالت صرف مثبت است که بعد از «-yor»، پسوند به آن افزوده شده است.

در این‌جا «-mI» نماینده دو پسوند «-mu» و «-mı» است که پسوند دوم فقط در ضمیر جمع سوم شخص کاربرد دارد.

Fiil + (-ı, -i, -u, -ü)+ yor+ mI + kişi eki

ریشه فعل   +(-ı, -i, -u, -ü)+ yor+mI +پسوند شخصی 

حال با مثال به خوبی نحوه سوالی کردن افعال ترکی در زمان حال را فرا می‌گیریم:

شخص

Gelmek → Gel-

 معنی

ben

Geliyor     mu-y-um?

می آیم؟

sen

Geliyor     mu-sun?

می آیی؟

o

Geliyor     mu?

می آید؟

biz

Geliyor     mu-y-uz?

می آییم؟

siz

Geliyor     mu-sunuz?

می آیید؟

onlar

Geliyorlar  ?

می آیند؟

نکته 1: همانطور که مشاهده می‌کنید، در اول شخص مفرد و جمع، بین پسوند سوالی «-mu» و پسوند شخصی، حرف «-y» قرار می‌گیرد تا از رسیدن دو مصوت به هم جلوگیری کند.

نکته 2: در سوم شخص جمع(Onlar)، پسوند سوالی(-) پس از پسوند شخصی(-lar) می‌آید.همچنین در این ضمیر، پسوند سوالی «-» به دلیل هماهنگی اصوات با بقیه تفاوت دارد.               a,ı→ı  :: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

درس نهم) اسامی ماه‌ها، روزها و فصل‌ها در ترکی استانبولی به شرح زیر است:  

Mevsimler

فصل‌ها

İlkbahar

بهار

Yaz

تابستان

Sonbahar, Güz, Hazan

پاییز

Kış

زمستان


این هم اسامی روزهای هفته. در ترکی همانند اکثر کشورهای دنیا، هفته از روز دوشنبه آغاز می‌شود و به همین دلیل، روزهای شنبه و یکشنبه، آخر هفته(Hafta Sonu) حساب می‌شوند:

Günler

ایام هفته

Pazartesi

دوشنبه

Salı

سه‌شنبه

Çarşamba

چهارشنبه

Perşembe

پنج‌شنبه

Cuma

جمعه

Cumartesi

شنبه

Pazar

یکشنبه
Gün, Hafta, Ay, Yıl  
                                              (روز، هفته، ماه، سال)ماه‌های سال که با سال میلادی همخوانی دارد و برای راحتی زبان‌آموزان، بازه زمانی متناسب با ایران هم در آن ذکر شده است: 

بازه زمانی در ایران            

ماه میلادی

Aylar

11 دیماه – 11 بهمن

ژانویه

Ocak

12 بهمن – 10 اسفند

فوریه

Şubat

11 اسفند – 11 فروردین

مارس

Mart

12 فروردین – 10 اردیبهشت

آوریل

Nisan

11 اردیبهشت – 10 خرداد

می

Mayıs

11 خرداد – 9 تیر

ژوئن

Haziran

10 تیر – 9 مرداد

جولای

Temmuz

10 مرداد – 9 شهریور

اوت

Ağustos

10 شهریور – 8 مهر

سپتامبر

Eylül

9مهر – 9 آبان

اکتبر

Ekim

10 آبان – 9 آذر

نوامبر

Kasım

10 آذر – 10 دی

دسامبر

Aralık:: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

درس هشتم)

صرف منفی در زمان حال ساده ترکی استانبولی با افزودن «-mI»به «-yor» صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید که در فرمول‌های صرف فعل هرجا که کلمه «I» با حرف بزرگ نوشته شود، نماینده یکی از کلمات «ı,i,u,ü» است.

Fiil + -mı/ -mi/ -mu/ -mü + -yor + kişi eki

ریشه فعل + -mı/ -mi/ -mu/ -mü + -yor + پسوند های شخصی

همانند صرف مثبت، پسوندهای شخصی برای صرف منفی زمان حال مطابق جدول زیر هستند:

-um

Ben

-sun

Sen

-

O

-uz

Biz

-sunuz

Siz

-lar

Onlar

 جدول شماره یک که در صرف مثبت به آن اشاره کردیم، نشان خواهد داد که از کدامیک از پسوندهای «-mI» باید در صرف منفی استفاده کنیم:

آخرین حرف صدادار

در صرف فعل

a-ı

ı

e-i

i

o-u

u

Ö-ü

ü

حال با مثال‌های زیر به صورت کامل صرف منفی زمان حال را یاد می‌گیریم:  

Şahıs zamiri

Fiil *Gelmek*

Kişi Eki

معنی

ben

gelmiyorum

-um

نمی‌آیم

sen

gelmiyorsun

-sun

نمی‌آیی

o

gelmiyor

-

نمی‌آید

biz

gelmiyoruz

-uz

نمی‌آییم

siz

gelmiyorsunuz

-sunuz

نمیآیید

onlar

gelmiyorlar

- lar

نمیآیند

نکته بسیار مهم: در صرف منفی، قاعده تنگ شدن مصوت‌ها خودبه‌خود از گردونه حذف می‌شود، چراکه پس از ریشه فعل، یک حرف صامت می‌آید. بنابراین:

Söylemek →Söyle →Söyle+mIyor →Söylemiyor   (e, i →i)

Oynamak →Oyna →Oyna+mIyor→Oynayor    (a,ı →ı)

Okumak →Oku →Oku+mIyor→Okumuyor          (o,u →u):: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: ترکی استانبولی, آموزش ترکی استانبولی, دانلود کتاب ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi
درس هفتم) نحوه صرف مثبت فعل زمان حال ساده 

فعلی که در ترکی استانبولی با عنوان «حال ساده» از آن یاد می‌شود، در ترجمه فارسی به صورت استمراری مطرح می‌شود چراکه معادل هر فعل ساده ترکی در فارسی همواره با «می» همراه است.

برای مثال: Geliyorum: می‌آیم             İçiyorum: می‌نوشم

مصدرها در ترکی استانبولی به «-mek» و «-mak» ختم می‌شوند و برای ساخت زمان‌های مختلف فعل، از ریشه فعل یعنی مصدر بدون پسوند‌های «-mek» و «-mak» استفاده می‌شود.

Fiil + -ı, -i, -u, -ü + -yor + kişi eki

ریشه فعل + -ı, -i, -u, -ü + -yor + پسوند های شخصی


برای درک بهتر مطلب، با ذکر یک مثال، نحوه صرف فعل را یاد می‌گیریم: 
فعل «Gelmek» به معنی «آمدن» است و با توجه به فرمول بالا، باید ریشه فعل را با حذف پسوند «mek» پیدا کنیم. بنابراین در این‌جا «Gel» ریشه فعل است. حال نوبت به افزودن « -ı, -i, -u, -ü » می‌رسد. برای اینکه بدانیم کدامیک از این پسوندها را باید اضافه کنیم به جدول زیر مراجعه خواهیم کرد. این جدول تا انتهای یادگیری زبان ترکی استانبولی همواره راهنمای ماست بنابراین به یادگیری آن توجه کنید. بر اساس این جدول، اگر ریشه فعل به حرف بی‌صدا یا حروف صدادار غیر از «a,e» ختم شود، با توجه به آخرین حرف صدادار موجود در کلمه، به تعیین حرف برای صرف فعل می‌پردازیم.
 

آخرین حرف صدادار

در صرف فعل

a-ı

ı

e-i

i

o-u

u

Ö-ü

ü

حالا با صرف فعل * آمدن * به خوبی نحوه صرف مثبت زمان حال را یاد می‌گیرید:  

Gelmek > Gel

      معنی             شناسه زمان حال

ben

geliyorum

 -um

 می‌آیم

sen

geliyorsun

 -sun

 می‌آیی

o

geliyor

 -

 می‌آید

biz

geliyoruz

 -uz

 می‌آییم

siz

geliyorsunuz

 -sunuz

 می‌آیید

onlar

geliyorlar

- lar

 می‌آیند

 حال اگر ریشه یک فعل به حروف صدادارa,e  ختم شود، تکلیف چیست؟چون قاعده استفاده از آخرین حرف صدادار برای تعیین حرفی که قبل از «-yor» می‌آید، برای حروف صامت(بی‌صدا) و حروف صدادار «I- İ- O- Ö- U- Ü» صادق است. در مواردی که ریشه فعل به a,e ختم ‌شود، قاعده «تنگ شدن مصوت‌»(Ünlü Daralması) مطرح می‌شود. بر مبنای این قاعده، اگر ریشه یک فعل ترکی استانبولی به حروف «a,e» ختم شود، تبدیل‌های زیر صورت می‌گیرد:    

a ı, u   *  e i, ü

Başlamak Başla →Başla+ yor →Başlıyor     

Oynamak → Oyna → Oyna+ yor → Oynuyor

BeklemekBekleBekle+ yorBekliyor      

ÖzlemekÖzleÖzle+yorÖzlüyor

حال سوال اینجاست که از کجا بدانیم کدامیک از حروف را باید برای «a» یا «e» انتخاب کنیم. توصیه من این است که در شرایطی که ریشه یک فعل به حرف صدادار ختم می‌شود، به نخستین حرف صدادار کلمه توجه کرده و از روی جدول شماره یک، حرف را تشخیص دهید. برای مثال در فعل «Söylemek» به معنی «گفتن» این مسئله را بررسی می‌کنیم:

Söylemek →Söyle →Söyle+yor →Söylüyor (ö,ü →ü)

Oynamak →Oyna →Oyna+yorOynuyor   (o,u →u):: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

درس ششم) ضمایر اشاره

در ترکی استانبولی شش ضمیر اشاره وجود دارد که سه ضمیر برای اشاره به شیء(مفرد) و سه ضمیر برای اشاره به اشیاء(جمع) به کار می‌رود:

ضمیر مفرد

معنی

ضمیر جمع

معنی

Bu

این

Bunlar

این‌ها

Şu

این(اشاره به کمی دورتر)

Şunlar

این‌ها(کمی دورتر)

O

آن

Onlar

آن‌ها

Bu kitap

این کتاب

Bunlar Kitap

این‌ها کتاب هستند

O kalem

آن قلم

Onlar kalem

آن‌ها قلم هستند

 همانطور که مشاهده می‌کنید درست مثل فارسی، وقتی ضمیر جمع استفاده می‌شود، خودبه‌خود، فعل «هستند» به عبارت افزوده می‌شود. همچنین نکته دیگر این‌که در ضمایر مفرد نیز با افزودن کلمه «Bir(یک)» به اسم، فعل «است» به عبارت افزوده میشود:

Bu bir kitap: این یک کتاب است

با مشاهده عکس مقابل به سادگی تفاوت میان «Bu» و «Şu» را درک خواهیدکرد: به ترتیب از بالا به پایین: بو، شو، اُ

   :: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی, تومر, هیتیت, ترجمه ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

درس پنجم)

در زبان ترکی استانبولی شش ضمیر فاعلی وجود دارد که سه ضمیر مفرد و سه ضمیر جمع هستند:


ضمایر مفرد(Tekil Şahıs Zamirleri)

ضمایر جمع(Çoğul Şahıs Zamirleri)

Ben

بَن(من)

Biz

بیز(ما)

Sen

سَن(تو)

Siz

سیز(شما)

O

اُ(او)

Onlar

اُنلار(آن‌ها)


نکته : در ترکی هم مانند دیگر زبان‌ها، افراد هم‌سن و سال از ضمیر «تو» برای خطاب قرار دادن هم استفاده می‌کنند و برای احترام گذاشتن به طرف مقابل ـ اگر از نظر سن و سال یا جایگاه بالاتر از ما باشد ـ از ضمیر «شما» استفاده می‌شود.:: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi
درس چهارم)  Ünsüz Uyumu

حروف بیصدای بم

Sert ünsüzler

K, F, Ş, Ç, S, P, T, H

حروف بیصدای نرم

Yumuşak ünsüzler

B- C- D- G- Ğ- J- L- M- N- R- V- Y- Z

 حروف بیصدار در الفبای ترکی به دو بخش بم و نرم تقسیم میشوند و همانند مصوتها قوانین خاصی برای هماهنگی بین این حروف وجود دارد؛ بدین صورت که در ترکی استانبولی، اگر کلمه‌ای به حروف بی‌صدای نرم یا یک حرف صدادار ختم شود، پسوندی که بعد از این کلمه می آید، باید با صامت نرم آغاز شود و اگر کلمه ای به صامت بم(کلفت) ختم شود پسوندی هم که به آن اضافه می‌شود حتما باید با صامت بم شروع شود.

برای مثال:

نوع آخرین حرف

درست

غلط

معنی

Sert ünsüz

Sınıf-ta

Sınıf-da

در کلاس

Yumuşak ünsüz

Deniz-de

Deniz-te

در دریا

Ünlü ile biten

Pencere-den

Pencere-ten

از پنجره:: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

درس سوم) kalınlık-incelik kuralı

در ترکی استانبولی، کلماتی که ریشه ترکی دارند، اگر هجای اول کلمه شامل یک حرف صدادار ظریف(E- İ- Ö- Ü) باشد، در هجاهای بعدی نیز حروف صدادار، از نوع ظریف خواهند بود؛ اگر هم هجای اول کلمه شامل یک حرف صدادار کلفت(A- I- O- U) باشد، در هجاهای بعدی نیز حروف صدادار، از نوع کلفت خواهند بود.

 adım, ağız, ayak, boyunduruk, burun, dalga, dudak, duvak, kırlangıç

 beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük

نکته 1: کلماتی که پسوندهای «gil, -ken, -leyin, -lar, -ler -mtırak, -yor- » به آن‌ها اضافه شوند، از این قانون تبعیت نمی‌کنند و مصوت پسوند تغییر نمی‌یابد:

akşam-leyin, bakla-gil, çalışır-ken, ekşi-mtırak, yürü-yor

نکته 2: در مورد پسوند‌های «daş(-taş), -ki-» گاهی تغییر صورت می‌گیرد و گاهی نه:

   din-daş, gönül-daş, meslek-taş, ülkü-daş

akşamki, yarınki, duvardaki, yoldaki, ondaki, yazıdaki, onunki

نکته 3: برخی کلماتی که ریشه ترکی ندارند، از این قاعده پیروی نمی‌کنند:

Saat-ler     *   Harf-ler      *    Badem   *   Ceylan:: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi
درس دوم) الفبای ترکی استانبولی به دو بخش حروف صدادار(Ünlüler) و حروف بیصدا(Ünsüzler) تقسیم می‌شود. از 29 حرف ترکی استانبولی، 8 حرف مصوت و 21 حرف صامت هستند.

Ünlü harfler: A- E- I- İ- O- Ö- U- Ü

Ünsüz harfler: B C Ç D F G Ğ H J K L M N O P R S Ş T V Y Z

حروف صدادار خود به دو دسته‌ی ظریف(İnce) و کلفت(Kalın) تقسیم می‌شوند:

Kalın: A- I- O- U            İnce: E- İ- Ö- Ü

همچنین حروف صدادار دو دسته دیگر هم دارند:

حروف صدادار تنگ:    ı , i , u , ü            حروف صدادار گشاد: a, e, o, ö

حروف بیصدا هم به دو دسته‌ی بم(Sert) و نرم(Yumuşak) تقسیم می‌شوند:

Yumuşak: B- C- D- G- Ğ- J- L- M- N- R- V- Y- Z

Sert: K- F- Ş- Ç- S- P- T- H(کفش چسپت ه):: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi
درس اول) در زبان ترکی استانبولی 29 حرف داریم که عبارتند از: 

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z

آ، بِ، ج ِ، چ ِ، دِ، اِ، فِ، گ ِ، یوموشاک گِ، ه ِ، عـ(این حرف در فارسی وجود ندارد و به صورت ع ساکن خوانده می‌شود)، ای، ژ ِ، ک ِ، ل ِ، م ِ، ن ِ، اُ، عـئو(این حرف نیز در فارسی وجود ندارد و شبیه صدای اُق زدن است!)، پ ِ، ر ِ، س ِ، ش ِ، ت ِ، او، ائو(در فارسی وجود ندارد)، و ِ، ی ِ، ز ِ
نکته: در ترکی استانبولی هیچ کلمه‌ای با یوموشاک «گ ِ» شروع نمیشود؛ برای تلفظ این حرف فقط باید حرف صدادار قبل از آن را کشیده‌تر تلفظ کنید:
Oğlan: اُولان

برای فهم بهتر حروف الفبا به فایل صوتی آن در این لینک مراجعه کنید.


:: موضوعات مرتبط: آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: آموزش ترکی استانبولی, تدریس ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

این پست به درخواست دوستان برای معرفی اسامی مدل‌های مختلف ریش در زبان ترکی استانبولی ایجاد شده است.

به ترتیب از چپ به راست:

Top sakal، Kalem bıyık sakal، Kirli sakal، Çene sakalı، Jön sakal(Gemici sakalı)

همچنین به ریش پرفسوری (keçi sakal)(ریش بزی) گفته می‌شود و (Çember sakal) نیز به مدل ریش علمای دینی اطلاق می‌شود.:: برچسب‌ها: ترکی استانبولی, آموزش ترکی استانبولی, دانلود کتاب ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

1) 

Acem kılıcı gibi olmak

 مانند شمشیر عجم بودن: کنایه از دوطرفه کار کردن: هم برای دوست و هم برای دشمن کار کردن

Acemi katır kapı önünde yük indirir

قاطر ناشی بار را جلوی در خالی می‌کند: کنایه از کسی که کارها را به درستی انجام نمی‌دهد

Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına

مانند نعل‌بند ناشی گاهی به نعل و گاهی به میخ زدن: کنایه از کسی که ناخواسته کاری را به درستی انجام نداده است

Acı soğan yemedim ki ağzım koksun

 پیاز تند نخوردم که دهانم بو بدهد: کنایه از کسی که هیچ‌گاه کار خلافی انجام نداده، کسی که همیشه و همه‌جا سربلند است

Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır

حرف تلخ انسان را از دین و زبان خوش، مار را از سوراخش بیرون می‌کشد

 2) 

Acı yeri başka, aç yeri başka

جای زخم جداست و جای گرسنگی جدا؛ این عبارت خطاب به کسی است که به دلیل وجود مشکل یا غم، غذا نمی‌خورد

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır

فرد گرسنه  یا تشنه فکر می‌کند که هیچ‌گاه سیر نمی‌شود؛ زمانی‌که پس از مدت طولانی، کسی چیزی را بدست می‌آورد فکر می‌کند که هرقدر از این شی‌ء بردارد، کم است!

Acıkmış kudurmuştan beterdir

گرسنه از هار بدتر است!: کسی که زیاد گرسنه مانده باشد هنگام یافتن غذا به هیچ‌ چیز توجه نمی‌کند

Acından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok

کسی از گرسنگی نمرده ولی تعداد زیادی بر اثر پرخوری جان داده‌اند

Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur

بیش از حد کسی را مورد بخشش قرار بدی بی‌حیا میشه و گرسنه نگرش داری، دزد میشه! به این معنی که باید حد اعتدال را در تربیت کودک رعایت کرد.

3)

Aba altından değnek göstermek

از زیر عبا، چماق نشان دادن یعنی به صورت غیرعلنی کسی را تهدید کردن، ترساندن

Abacı, kebeci, ara yerde sen neci?

عبافروش، نمدفروش، این وسط تو چی فروش؟!این عبارت خطاب به کسی گفته می‌شود که در اموری که بهش مربوط نیست، دخالت می‌کند

Abayı yakmak

عبا را آتش زدن؛ یعنی عاشق شدن

Abbas yolcu

عباس مسافر؛ کسی که عزم رفتن دارد. همچنین به کسی که در آستانه مرگ است گفته می‌شود

Abesle iştigal etmek

کسی که به کارهای بیهوده مشغول باشد

4)

Abuk sabuk konuşmak

چرت و پرت گفتن، حرف مفت زدن!

Abur cubur

غذای غیرمفید؛ آت و آشغال به خورد معده دادن

Acı soğuk

سرمای شدید

Acemi çaylak

فرد بی‌عرضه و بی‌تجربه

Acı çekmek (duymak)

درد کشیدن(زخم)؛ غمگین بودن

5)

Açığa çıkarılmak (alınmak)

اخراج شدن از کار

Açığa vurmak

برملا کردن راز، افشا کردن

Açığı çıkmak

برملا شدن اختلاس یک نفر

Açığını bulmak

پیدا کردن ایرادات یک نفر در حیطه کارو غیره

Açık alınla

با پیشانی باز: کنایه از باافتخار و باعزت بودن

6)

Açık bono vermek

در زمینه رفتار، به کسی اختیار بی‌حد و مرز دادن

Açık kalpli (yürekli)

انسان بی‌ریا، صمیمی، صاف و ساده

Açık kapı bırakmak

آینده‌نگر بودن، همه پل‌های پشت سر را خراب نکردن

Açık konuşmak

با صراحت سخن گفتن

Açık saçık

هر سخن، لباس یا رفتاری که خلاف عرف باشد

7)

Açık seçik

واضح و روشن سخن گفتن

Açıkta kalmak (olmak)

پیدا نکردن کار؛ بدون سرپناه ماندن؛ محروم ماندن از منافعی که دیگران از آن بهره‌مند شده‌اند

Açıktan kazanmak

کسب درآمد بدون صرف هزینه و سرمایه

Açık vermek

سوتی دادن؛ هشت کسی گرو نهش بودن

Açlıktan nefesi kokmak

زندگی در شرایط بسیار سخت مادی

8)

Açmaza düşmek

  در مشکلی بزرگ گرفتار شدن

Adı batmak

فراموش شدن

Adı çıkmak

مشهور شدن در کارهای ناپسند

Adı kalmak

نام کسی بعد از مرگ جاودانه ماندن

Adı karışmak

اگر نام کسی در وقایع نه چندان خوب ذکر شود

9)

Adam (insan) sarrafı

صرّاف انسان: کسی که قدرت تشخیص آدمهای خوب و بد را دارد

Adamın yere bakanından suyun sessiz akanından kork:

از آن نترس که های و هوی دارد از آن بترس که سر به زیر دارد

Adam oğlu çiğ süt emmiş:

انسان شیر خام‌خورده است: خوی حیوانی دارد

Aforoz etmek:

طرد کردن کسی، دور کردن از خود یا یک مکان

Ağır aksak:

آدم خیلی یواش که کارهاشو به کندی انجام می‌ده

Ağır basmak:

نفوذ و قدرت داشتن

Ağır başlı:

آدم پخته و بالغ

Ağırdan almak:

کاری را یواش و به کندی انجام دادن، بی‌توجه بودن

10):: موضوعات مرتبط: فرهنگ اصطلاحات ترکی استانبولی DEYİMLER Sözlüğü
:: برچسب‌ها: ترکی استانبولی, آموزش ترکی استانبولی, دانلود کتاب ترکی استانبولی, هیتیت, تومر
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

دانلود نسخه ترکی استانبولی و ترجمه فارسی کتاب «Benim Adım Kırmızı» اثر نویسنده نامدار ترکیه و برنده جایزه نوبل ادبیات: «اورهان پاموک».

پاموک در رمان «نام من سرخ» بخشی از تاریخ ترکیه در زمان امپراتوری عثمانی را به تصویر کشیده‌است. چگونگی روابط بین دو فرهنگ غرب و شرق از دیگر موضوعات این رمان است که از زبان نقاشان روایت می‌شود. شخصیت‌های اصلی در رمان نام من سرخ نقاشان هستند. در ابتدای رمان یکی از این نقاشان به دست نقاشی دیگر و با انگیزه‌ای نامعلوم به قتل می‌رسد. هیچ کس نمی‌داند قاتل، یک نقاش است. 

دانلود نسخه فارسی کتاب         

دانلود نسخه ترکی استانبولی کتاب:: موضوعات مرتبط: دانلود رایگان کتاب‌های ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: دانلود رمان اورهان پاموک, ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi
داستان کوتاه ترکی استانبولی برای نوآموزان با عنوان «فلک(دنیا)» را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید. دوستان عزیز بعد از مطالعه این داستان کوتاه، اگر در فهم جایی از متن مشکل داشتند،می‌توانند از طریق همین وبلاگ مطرح و پاسخ دریافت کنند.

نوع فایل: پی‌دی‌اف  اندازه: 104 کیلوبایت    تعداد صفحات: 2

دانلود با لینک مستقیم:: موضوعات مرتبط: دانلود رایگان کتاب‌های ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: ترکی استانبولی, آموزش ترکی استانبولی, دانلود کتاب ترکی استانبولی, hitit1
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

دانلود فایل‌های صوتی و کتاب متد آموزشی ترکی استانبولی «ینی هیتیت 1»( Yeni Hitit 1 Ders Kitabı) برای امتحان تومر و ورود به دانشگاه‌های ترکیه

دانلود کتاب با لینک مستقیم   

دانلود فایل‌های صوتی ینی هیتیت 1 با لینک مستقیم
:: موضوعات مرتبط: دانلود رایگان کتاب‌های ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: ینی هیتیت, ترکی استانبولی, آموزش زبان ترکی استانبولی, ترجمه متون ترکی استانبولی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

هم اکنون دو کتاب برای نمونه سوالات آزمون های TEF در ایران چاپ شده  است؛ یکی با جلد آبی رنگ و دیگری با جلد زرد رنگ بنام TEF Test d'Evaluation de Français - 250 activités. 

دانلود کتاب تف جلد زرد رنگ

دانلود فایل‌های صوتی کتاب تف جلد زرد رنگ

دانلود حل‌المسائل کتاب تف جلد زرد رنگ

این مطلب به نقل از وبلاگ «آموزش زبان فرانسه» منتشر شده است.:: موضوعات مرتبط: دانلود منابع زبان فرانسه
:: برچسب‌ها: فرانسه, مهاجرت به کبک
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi
در این پست نمونه سوالات آزمون تومر دانشگاه آنکارا و آلس برای متقاضیان ارائه شده است. البته این سوالات فقط نمونه هستند و علاقمندان میتوانند به مراکز معتبر برگزارکننده آزمون برای دریافت کلیه سوالات مراجعه کنند.

نوع فایل: پی دی اف   سایز: 147 کیلوبایت(تومر) و 3.71 آلس

دانلود با لینک مستقیم(تومر)    

دانلود با لینک مستقیم(آلس)   :: موضوعات مرتبط: دانلود رایگان کتاب‌های ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: نمونه سوالات تومر, دانلود تومر, ترکی استانبولی, سوالات آلس, فروش سوالات تومر
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi

دیکشنری صوتی و تصویری فرانسه ELI Dictionnaire illustré Français، نرم‌افزاری بسیار مفید است که به یادگیری لغات همراه با تصویر و صدا کمک می‌کند. در این نرم‌افزار با کلیک روی هر تصویر، اسم شیء مربوطه توسط نرم‌افزار تلفظ می‌شود.

این دیکشنری شامل 1500 کلمه با تصویر رنگی، 43 گروه‌بندی موضوعی، فهرست الفبایی کلمات است و به صورت فایل «ایزو» برای دانلود آماده شده است. پس از دانلود فایل، آنرا توسط یک نرم‌افزار رایت روی سی‌دی رایت کنید و در رایانه‌تان نصب نمایید.

نوع فایل: ایزو ISO    حجم فایل: 80 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم:: موضوعات مرتبط: دانلود منابع زبان فرانسه
:: برچسب‌ها: دیکشنری صوتی و تصویری فرانسه, دانلود فرهنگ لغت فرانسه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ آبان۱۳۹۱ |
نوشته شده توسط : داود عظیمی، Davoud Azimi
دانلود کتاب آموزش ترکی استانبولی برای فرانسه‌زبانان با عنوان «Assimil Le Turc Sans Peine »

این کتاب به صورت دوزبانه یعنی ترکی استانبولی و فرانسه نگارش شده است و برای افرادی که به یکی از این زبان‌ها تسلط دارند، بسیار مفید خواهد بود.

نوع فایل: پی دی اف   سایز: 104 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم :: موضوعات مرتبط: دانلود رایگان کتاب‌های ترکی استانبولی
:: برچسب‌ها: تدریس ترکی استانبولی, فرانسه, آموزش ترکی استانبولی, ترجمه فرانسه
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ آبان۱۳۹۱ |
 
   
لطفا با ارائه نظراتتون به بهبود وبلاگ کمک کنید